< Alle onderwerpen
Print

Minimale leeftijd

Zijn minderjarigen toegelaten ?

Enkel in de categorie modellen laten wij modellen vanaf 2 jaar oud toe om in te schrijven op voorwaarde van ouderlijk toezicht op de site. De ouders die minderjarige modellen jonger dan 16 willen plaatsen op de site kunnen dit mits voorafgaandelijke verwittiging aan de site beheerder. Strikte voorwaarden met een geschreven toelating van een van de ouders zijn van toepassing. Bovendien reserveert MyModel het recht de plaatsing van iemand jonger dan 16 te weigeren volgens eigen inziens. Weigeringen hebben niets te maken met een oordeel over het uiterlijk maar wel met andere praktische overwegingen die MyModel maakt. Deze overwegingen worden niet gecommuniceerd. Enkel een ja of een nee wordt meegedeeld.

Minderjarige modellen die de leeftijd van 16 hebben bereikt kunnen hun eigen profiel vervolledigen en activeren zonder expliciete toestemming van een van de ouders.  Zij worden wel impliciet verondersteld de toestemming van de ouders gekregen te hebben.  MyModel kan naar eigen inziens controle uitoefenen op de geloofwaardigheid van goedkeuring door ouders indien MyModel twijfelt over de bekwaamheid van de jongere om met nodige verantwoordelijkheid een portfolio op te bouwen.  In een E-mail kunnen hiervoor bijkomende motivaties gevraagd worden.  Bij twijfel over de zelfverantwoordelijkheid van een model kan MyModel het minderjarige model weigeren door het profiel te verwijderen.

Alle minderjarige leden hebben echter een aantal beperkingen. Zij krijgen geen toegang tot portfolio’s die gemarkeerd staan als “enkel geschikt voor 18+” en zij kunnen enkel gecontacteerd worden door leden met een verificatielabel. De zoekfilter bevat een verplichte “Veilige Zoekmodus” waarbij profielen die mogelijks enig aantal 18+ foto’s in hun portfolio hebben, uit de resultaten worden gefilterd. Tegelijkertijd worden hun profielen standaard afgeschermd tegen anonieme bezoekers als verplichte optie.

 

Vorige Kosten profiel
Inhoudsopgave