< Alle onderwerpen
Print

Account verwijderd

Hoe kan het dat mijn account verwijderd is?

Hier kunnen meerdere oorzaken voor zijn. Namelijk 1 of meerdere van de volgende;

  • Uw profiel is onvoldoende aangevuld binnen een aanvaardbare tijd na inschrijving.
  • Het profiel voldoet (niet meer) aan de minimale kwaliteitsvereisten die de doelstelling van onze site beoogt.  De kwaliteit kan de inhoud van uw profiel zijn en de mate van activiteit met en door uw profiel. Raad voor meer details de voorwaarden.
  • U bent te lange tijd afwezig geweest en MyModel beschouwt het profiel als onbenut en storend voor andere leden.
  • Er zijn voorwaarden geschonden die impact kunnen hebben op de veiligheid van andere leden.
  • We hebben activiteiten afkomstig van uw profiel of verwijzingen naar uw profiel gemerkt die niet stroken met het beleid van MyModel.
  • Er zijn sterke aanwijzingen dat de inhoud van uw profiel niet overeenstemt met de werkelijkheid. Bv. mogelijks identiteitsfraude of weerlegbare feiten.
  • U bent jonger dan 16 maar we ontvingen geen toelatingsdocument van een van uw ouders om een profiel te houden op de website.
  • We leiden een belangenconflict af waarbij u betrokken bent in een organisatie die als doel heeft een ledendatabase op te bouwen door verwerving uit MyModel zonder overeenkomst met MyModel.
  • U was voor een reden in de onmogelijkheid om uw profiel zelf te verwijderen en u vroeg een procedure voor verwijdering op te starten.

Kan ik extra informatie krijgen waarom ik verwijderd ben?

Wij geven geen extra informatie over waarom je verwijderd bent. Dit omdat dit vaak tot discussie kan leiden.

Volgende Betekenis iconen
Inhoudsopgave